free bootstrap templates

Red liv med bedre fremkommelighed

Mobirise

Overblik
- det vil vi :

"Vi har udviklet og patenteret et system, som kan revolutionere trafikken i Danmark og resten af verden. Gennem aktiv logning af alle køretøjer kan vi
• spare liv og nedsætte udrykningskøretøjers responstid
• formindske transporttid overalt
• nedbringe miljøbelastning
• booste samkørsel (MaaS – Mobilily As A Service).
Fra dag et giver Traffic Conductor mulighed for at udrykningskøretøjer kan komme 20-30 procent hurtigere frem, dokumenterer rapport om vores system fra Aalborguniversitet. "


Kurt Nielsen


Hvis man kan redde menneskeliv og spare hundreder af millioner ved at indrette og anvende infrastrukturen smartere – Hvorfor så ikke gøre det ?

Traffic Conductor er et system, som gennem aktiv logning af alle køretøjer i Danmark kan:
• spare liv og nedsætte udrykningskøretøjers responstid 
• formindske transporttid overalt 
• nedbringe miljøbelastning 
• booste samkørsel (MaaS – Mobilily As A Service) 

Fra dag et giver Traffic Conductor mulighed for at udrykningskøretøjer kan komme 20-30 procent hurtigere frem, og myldretidstrafik kan reguleres med hidtil uset effekt og overblik. På sigt kan infrastrukturinvesteringer og anden trafikplanlægning kan ske med reel indsigt i trafikstrømmenes bevægelser, og dermed nedsætte køretid og trafikkens miljøpåvirkning. Samtidig kan Traffic Conductor bane vejen for et gennembrud for MaaS-teknologier, hvor man styrker fleksibel samkørsel.
Samlet er vores vurdering, at miljøpåvirkninger og udgifter til transportsekoren kan reduceres med et to-ciftret procenttal. Logning af køretøjer er forudsætningen for førerløse kørertøjer. Derfor kommer den på et tidspunkt fra verdens store it- og bilproducenter. 

Med Traffic Conductor lægger vi op til, at de relevante danske og EU-myndigheder deltager aktivt i udformningen af systemet, så opbygningen afspejler en tilgang, hvor samfundsinteresser til hver en tid står over kommercielle interesser, ligesom borgerne skal have adgang til egne køretøjers data, så borgerrettigheder og den almene retsfølelse respekteres i projektet.  
Dette betyder samtidig, at vi fra Traffic Conductors side vil se positivt på et ønske fra statens side om at indtræde i selskabets ejerkreds.
Mobirise

Ejere og Advisery Board

Ejerkreds: Traffic Conductor er udviklet i Danmark og danskejet

Ejerkreds:
Traffic Conductor er udviklet i Danmark og danskejet

Ejer & udvikler:

Kurt Nielsen Viekærvej 11, Diernæs, DK-5600 Faaborg, Denmark Mail: kurt@trafficconductor.eu, Telefon: +45  62 61 30 16.   www.trafficconductor.eu

Kommunikationsansvarlig:
‍Flemming Helsted, T: +45  20 16 20 43, Mail: flemming@documentary.dk

Ejerkreds:

Ejer & direktør: Kurt Nielsen, opfinder og projektudvikler, Diernæs, Faaborg
Partner: Kent Brixtofte, advokat (L), Svanemøllevej, Hellerup
Partner: Jesper Walter-Rasmussen, direktør Jesmig Group, Gørløse
Partner: Flemming Helsted, journalist og tv-producent, Faaborg

Driftspartner:
r2p Tracking ApS, Viborg, datterselskab af r2p GMBH, Flensburg 

Advisory Board:
‍Kurt Nielsen, opfinder og projektudvikler af 112-ZONE, Faaborg
Kent Brixtofte, advokat (L), Svanemøllevej 58, 2900 Hellerup
Martin Holgaard, General Manager, r2p Tracking, Viborg
Anders B. Møller, driftschef, driftsherre-enheden, DTU Campus, Lyngby, Risø m.fl.  
Jan Funk Nielsen, digitaliseringschef, Greve Kommune
‍Jesper Walter-Rasmussen, direktør Jesmig Group, Gørløse
‍Flemming Helsted, journalist og tv-producent, kommunikationschef Traffic Conductor, Faaborg.

Projektfremdrift
august 2019 - marts 2020

1. Udarbejdelse af detaljeret udkast til aftalegrundlag mellem Traffic Conductor og den danske stat. Med det formål at de danske myndigheder inden for trafik-, sundheds- og beredskabsområdet kan tage stilling til indførelsen af Traffic Conductor-systemet  i Danmark, skal der oparbejdes en nuanceret, troværdig og gennemsigtig projektbeskrivelse, som giver myndighederne et oplyst grundlag for deres videre stillingtagen. Dette indebærer blandt andet:  

- Funktionsdesign af plug-in unit til køretøjer og testopkobling til styrecentralen, som vi kalder Traffic Analyser. 


- Udarbejdelse af juridisk symposium om dansk og EU-lovgivning på området

- Opdatering og udvidelse af effektanalyse-rapport fra Aalborg Universitet 


- Hvidbog – høring af områdets interessenter. Vi opsøger den centrale aktører, forelægger dem planerne med Traffic Conductor og samler kommentarer og indlæg


- Afholdelse af heldagssymposium for Folketingets medlemmer og indbudte gæster.  

2. Beskyttelse og udvidelse af EU-patent 

3. Sekretariatsopbygning 

4. Politisk involvering og dialog efter forårets positive foretræder for Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.


Perspektiver for trafik, miljø og sundhed

Aktiv trafikstyring

I dag vælger 2,8 millioner bilister dagligt selv vælger deres rute, uden at den er centralt koordineret centralt. Med Traffic Conductor kan vi hvert sekund lave en justering af anvisningerne til trafikken med at faktuelt overblik over alle køretøjer, så køproblemer kan løses, før de opstår. Det mindsker transporttiden, skåner miljøet og nedsætter trafikpresset på vejene.  

Trafikplanlægning

I dag bruger man historiske data og det tager måneder/år at lave om på planlægningen af infrastrukturen. Med Traffic Conductor har man en reel logning af al trafik til rådighed, hvor man kender alle køretøjers rute fra start til mål. Det giver et uhørt oplyst grundlag at planlægge fremtidens milliard-investeringer infrastruktur ud fra. 

Ohne Code

Ved ulykker i trafikken kan der skabes en animation over ulykkesstedet 10-30 sekunder før ulykke opstår på lokationen, dette giver overblik for dem der skal sende beredskabet til ulykken.Hvis der feks. er en farlig transport involveret eller en skolebus med mange elever, kan der spores hvad hastigheden var og hvor mange køretøjer der var involveret.
Desuden kan data give hurtigt overblik ved efterforskning. Ønsker man at tale med en flugtbilist, ligger oplysninger i det lukkede system, man kan få adgang til via en dommerkendelse. 

Mobile-freundlich

Viser det sig at området er belastet af mange ulykker eller andre ikke tilsigtede ting, så kan man skabe en animation af området og se om det giver mening at lave ændringer lokalt. Måske skal der laves om på hastigheden i perioder - feks. ved 90% belastning sættes hastigheden ned eller op, så man kan afvikle trafikken hurtigt og sikkert.

I dag har vi brug for helt andre avancerede redskaber til at rydde op i det trafikkaos, som hver dag koster liv og førelighed  og suger ressourcer ud af vores samfund

Traffic Conductor

De optimale rammer for trafikstyring

@2019 Traffic Conductor. All Rights Reserved.