css templates

En virkelighedstro situation

Animation, der viser forskellen
Denne animation er konstrueret over udrykning i København, hvor forskellen med og uden 112Zone tydeligt fremgår.70% fremkommelighed

90% fremkommelighed

Traffic Conductor, direkte position

Med Traffic Conductor-senderen i køretøjet sker en aktiv, kontinuerlig registrering af køretøjets placering. Køretøjets identitet fastlås gennem en trepunkts identificering via stelnummer, registreringsattest/ nummerplade og senderen i køretøjet.
Traffic Conductor er en prisbillig, unik enhed med en størrelse med en brobizz. Det er låst til det enkelte køretøj. Det logger løbende køretøjers placering og identitet. Senderen/modtageren vil i nogle modeller kunne installeres som en låst applikation i køretøjets egen software.

Traffic Conductor logger IKKE personers bevægelse.

Senderen afgiver kontinuerligt et positionssignal, så køretøjets position sammen med retning og hastighed logges i Traffic Analyser-systemet.
Traffic Conductor kan modtage signaler fra Traffic Analyser-systemet og videregive det til føreren visuelt og akustisk. Det besluttes af det enkelte lands myndigheder, hvilken type handlingsanvisning signalet skal give til føreren af køretøjet

Traffic Conductor skal med hjemmel i lovgivning installeres obligatorisk i alle køretøjer i dækningsområdet.

Traffic Analyser, direkte logning

Traffic Analyser modtager løbende positionssignal fra alle køretøjer, så køretøjernes position sammen med retning og hastighed logges.
Traffic Analyser splitter grundlæggende signalet fra køretøjet ud i to netværk: Et ‘åbent’ og et ‘lukket’ netværk:

Åbent netværk: Køretøjets data anonymiseres og kan anvendes til civile servicefunktioner, trafikplanlægning og -forskning samt til akut handlingsanvisning til føreren ved møde med udrykningskøretøjer (112ZONE)

Lukket netværk: Her er køretøjets identitet koblet til dets position, også i parkeret tilstand. Kan grundlæggende anvendes på to måder – A: Domstols-styret anvendelse til politimæssig efterforskning. B: Anvendelse af køretøjets fører/ejer til serviceformål som eksempelvis betaling af forsikring, vask, vej- og P-afgifter.
Myndighederne kan med optiske nummerpladescannere ved vejene sikre, at der altid er overensstemmelse mellem Traffic Conductor-ID med dens tilhørende position og køretøjets identitet (nummerplade).

*) Med teknologien lige nu er positionsafgivelse mulig ca. hvert andet sekund. Men teknologien forbedres hastigt

Anvendelse af
åbne og lukkede netværk

Åbent netværk

AKTIV TRAFIKSTYRING (unik)

Data fra Traffic Analyser kan anvendes til aktiv styring af trafikstrømme i tæt befærdede områder på baggrund af et faktuelt målt, direkte trafikbillede ned på køretøjsniveau.

TRAFIKPLANLÆGNING OG TRAFIKFORSKNING (unik)
Systemet vil øge kvaliteten af myndighedernes trafikplanlægning markant og dermed opkvalificere store infrastruktur-investeringer. Myndighedernes data vil være baseret på alle køretøjers fulde rute logget fra A-Z (hvor trafikforskerne i dag må planlægge ud fra gisninger om de nuværende trafikstrømme ud fra historik-løse køretøjer i punktmålinger). Samtidig kan data aktivt anvendes til at planlægge og dimensionere offentlig trafik

FØRERLØSE KØRETØJER (del af løsning)
Traffic Analyser kan understøtte udviklingen hen mod flere førerløse køretøjer på vejene. Som et føste skridt kan der etableres direkte kontakt mellem køretøjerne, hvor systemet kan advare og vejlede førerene om hændelser, der er ved at føre til ulykke eller sammenstød

112-ZONE – FRIE KORRIDORER TIL UDRYKNINGSKØRETØJER (unik)
112-ZONE udnytter Traffic Conductor-systemet til at skabe frie korridorer i trafikken til akutte kørsler med fx. ambulancer.  

Traffic Conductor i køretøjerne deler data med en myndighedskontrolleret central, som styrer udrykningskøretøjers rute. Ved udrykning modtager de civile køretøjer på ruten et lys/akustisk signal i instrumentpanelet, f.eks. i kontakten til havariblink, og føreren ved nu at et udrykningskøretøj er på vej i hans bane, og at han skal gå af vejen efter færdselsreglerne.   

På den måde kan man skabe plads i trafikken uden at sende signal til andre end de direkte berørte køretøjer. 

Udrykningskørsel fra ulykken til hospital kan planlægges 100% før man vælger hospital, eller en anden form for transport (helikopter eller politieskorte). Udrykningskøretøjet kan få 100% overblik over den valgte rute og alternativer. 

Ved ulykker kan alarmcentralen få et hurtigt online overblik over området i forhold til hvor mange køretøjer, der er, og vælge hvilken type beredskab, der skal sendes. Reddere, læger og sygeplejersker kan frivilligt koble sig på systemet med gps-app, så de bliver ringet op, hvis der opstår akut behov for assistance nær deres position. 

Aalborg Universitet har regnet på effekten af Traffic Analyser med Nordjylland som case, og selv i et at område med begrænset trafik, vil udrykningskøretøjer nå i snit 25 % hurtigere frem med 112-ZONE.  

En af Danmarks førende trafikforskere konkluderer, at der er et stort potentiale i 112ZONE. Det er relativt billigt at opbygge og drive, da det bygger på kendt teknologi. Den øgede fremkommelighed for bl.a. ambulancer kan årligt spare samfundet for flere hundrede millioner kroner, og skadede patienter kan vinde de minutter, der dramatisk øger deres mulighed for at vende tilbage til et normalt liv.


Lukket netværk

MYNDIGHEDS-ANVENDELSE AF NETVÆRKET

SPORING AF FORSVUNDNE KØRETØJER (del af løsning)
Forsvundne køretøjer kan lokaliseres via Traffic Conductor. Kombineret med nummerpladescannere eller anden visuel kontrol, kan det øjeblikkelig bekræftes om der skulle være uoverensstemmelse mellem køretøjet og dets Traffic Conductor-ID. Fuldt implementeret vil systemet på grund af dets hurtighed være et uvurderligt redskab til en præcis og målrettet indsats ved katastrofesituationer og eksempelvis stjålne lastbiler, hvor der foreligger mistanke om terrorhensigt.

GENDANNELSE AF KØRSELSHISTORIK VED UDREDNING AF ULYKKER (unik)
Myndighederne har mulighed for at gendanne de enkelte køretøjers fart og bevægelsesmønster i forbindelse med udredning af ulykker

EFTERFORSKNINGSREDSKAB (unik)
Et redskab til hjælp for kortlægning, når politiet i efterforskning af kriminalitet kan kombinere kortlægning af en persons færden koblet med et køretøjs bevægelse.


PRIVAT ANVENDELSE AF NETVÆRKET

LOG DELT MED KØRETØJETS FORSIKRINGSSELSKAB (del af løsning)
Bilens fører/ejer kan dele sin bils log med sit forsikringsselskab. Det mindsker selskabets udgifter hvis køretøjet hurtigt kan genfindes – hvilket økonomisk og praktisk kommer ejerne til gode.

PRIVATE SERVICEFUNKTIONER (del af løsning)
Anvendelse af køretøjets fører/ejer til serviceformål som eksempelvis betaling af vej- og P-afgifter. Traffic Conductor kan kobles med eksisterende service- og betalingsløsninger på landevejen

MaaS – Mobility As A Service (unik)
Traffic Conductor kan med det samme høste noge af de fordele, der ligger i MaaStankegangen udrullet i hele samfundet. Hvor MaaS grundlæggende opererer med en ophævelse af det private ejerskab til køretøjer, hvor man i stedet lejer eller abonnerer på kørsel og køretøjer, kan man med Traffic Conductor høste de fleste af MaaS-princippets fordele mens folk (stadig) ejer deres egne køretøjer.  
Med Traffic Conductor vil man eksempelvis kunne give borgerne adgang til at se, hvor mange der på hverdagsmorgener kører fra Lejre til Sygehus Nordsjælland og retur sidst på eftermiddagen. På den måde kan borgerne af egen drift fleksibelt pulje deres kørsel, hvilket vil gavne miljøet, privat- og samfundsøkonomien.

Hvis man kan redde menneskeliv og spare hundreder af millioner ved at indrette og anvende infrastrukturen smartere –

Hvorfor så ikke gøre det?

Traffic Conductor

De optimale rammer for trafikstyring

@2019 Traffic Conductor. All Rights Reserved.